2017 TANIKLIK ÜCRET TARİF.. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TA.. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİN.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. ENFLASYON ORANLARI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. YARGI HARÇLARI YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET YENİDEN DEĞERLEME ORANLAR.. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GE.. PRİME ESAS KAZANÇ TABAN V.. KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİK..

YARGILAMADA SÜRELER

 

YARGILAMADA SÜRELER


 

İŞLEM

MAHKEME / SÜRE

ASLİYE MAH.

SULH MAH

İŞ MAH.

İCRA HUKUK

İCRA CEZA

CEZA MAH.

İDARİ YARGI

Davaya Cevap Cevaba Cevap 2.Cevap

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

 

 

Otuz gün

Bilirkişi Raporuna İtiraz

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

 

 

İki hafta

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz

 

Bir hafta

 

Bir hafta

 

Bir hafta

 

 

 

 

Yedi gün

Yürütmenin Durdurulması Kararına İtiraz

 

 

 

 

 

 

 

Yedi gün

 

İstinaf

 

İki hafta

 

İki hafta

 

Sekiz gün

 

On gün

 

Yedi gün

 

Yedi gün

 

Otuz gün

İstinafa Cevap

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

Yedi gün

 

Yedi gün

 

Otuz gün

 

Temyiz

 

Bir ay

 

Bir ay

 

Sekiz gün

 

Bir ay

 

Yedi gün

 

Yedi gün

 

Otuz gün

Temyize Cevap

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

İki hafta

 

Yedi gün

 

Yedi gün

 

Otuz gün

İstinaf veya Temyiz Dilekçesinin Reddi Kararına Karşı İstinaf veya Temyiz Başvurusu

 

 

 

 

Bir hafta

 

 

 

 

Bir hafta

 

 

 

 

Bir hafta

 

 

 

 

Bir hafta

 

 

 

 

Yedi gün

 

 

 

 

Yedi gün

 

 

 

 

Bir hafta


 

Yargı Dünyası
http://www.yargidunyasi.com.tr/
Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.