2017 TANIKLIK ÜCRET TARİF.. AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TA.. TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİN.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. ENFLASYON ORANLARI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU.. YARGI HARÇLARI YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET YENİDEN DEĞERLEME ORANLAR.. CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GE.. PRİME ESAS KAZANÇ TABAN V.. KIDEM TAZMİNATI TAVAN MİK..

FAİZ ORANLARIKanuni faiz: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.

Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir. (21.04.2005 gün ve 5335 Sayılı Kanunun 14. maddesiyle değişik 3095 Sayılı Kanunun 1. maddesi)*

Temerrüt faizi: Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1’inci maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi ödemeye mecburdur.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.

Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, akdi faiz miktarı yukarıdaki fıkralarda öngörülen miktarın üstünde ise, temerrüt faizi, akdi faiz miktarından az olamaz. (3095 Sayılı Kanun m. 2)

Yabancı para borcunda faiz: Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, yabancı para borcunun faizinde Devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır. (3095 Sayılı Kanun m. 4/a)

 

 

A- KANUNİ FAİZ:

 

19.12.1984 - 31.12.1997  % 30

01.01.1998 - 31.12.1999  % 50

01.01.2000 - 30.06.2002  % 60

01.07.2002 - 30.06.2003  % 55

01.07.2003 - 31.12.2003  % 50

01.01.2004 - 30.06.2004  % 43

01.07.2004 - 30.04.2005  % 38

01.05.2005 - 31.12.2005  % 12

01.01.2006’dan itibaren    % 9

 

B- TEMERRÜT FAİZİ:

 

01.07.2002 - 30.06.2003  % 55

01.07.2003 - 31.12.2003  % 50

01.01.2004 - 30.06.2004  % 43

01.07.2004 - 30.04.2005  % 38

01.05.2005 - 31.12.2005  % 12

01.01.2006’dan itibaren    % 9

 

C- AVANS FAİZİ:

 

01.07.2002 - 30.06.2003  % 64

01.07.2003 - 31.12.2003  % 57

01.01.2004 - 30.06.2004  % 48

01.07.2004 - 30.06.2005  % 42

01.07.2005 - 31.12.2005  % 30

01.01.2006 - 31.12.2006  % 25

01.01.2007 - 31.12.2007  % 29

01.01.2008 - 30.06.2009  % 27

01.07.2009 - 31.12.2009  % 19

01.01.2010 - 31.12.2010  % 16

01.01.2011 - 31.12.2011  % 15

01.01.2012 - 31.12.2012  % 17,75

01.01.2013 - 31.12.2013  % 13,75

01.01.2014 - 3112.2014   % 11,75

01.01.2015  -  31.12.2016     % 10.50

01.01.2017'den itibaren         %   9.75 

 

 

T.C. MERKEZ BANKASI’NCA BELİRLENEN,

REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE

UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

 

 YÜRÜRLÜK       İSKONTO             AVANS FAİZİ

  TARİHİ              ORANI %             ORANI %

 

 01.01.1990           40                          45

 20.09.1990           43                          48,25

 23.11.1990           45                          50,75

 15.02.1991           48                          54,50

 27.01.1994           56                          65

 21.04.1994           79                          98

 12.07.1994           70                          85

 27.07.1994           63                          75

 01.10.1994           55                          64

 10.06.1995           52                          60

 01.08.1995           50                          57

 02.08.1997           67                          80

 30.12.1999           60                          70

 17.05.2002           55                          64

 14.06.2003           50                          57

 08.10.2003           43                          48

 15.06.2004           38                          42

 13.01.2005           32                          35

 25.05.2005           28                          30

 20.12.2005           23                          25

 20.12.2006           27                          29

 28.12.2007           25                          27

 09.04.2009           19                          20

 12.06.2009           18                          19

 22.12.2009           15                          16

 30.12.2010           14                          15

 29.12.2011           17                          17,75

 19.06.2012           16                          16,50

 20.12.2012           13,50                     13,75

 21.06.2013             9,50                     11

 27.12.2013           10,25                     11.75

 14.12.2014                9                              10.50

 31.12.2106                8.75                           9.75

 

·                  Maddenin değişiklikten önceki şekli: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli kredi işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı üzerinden yapılır. Söz konusu reeskont oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık günü uygulanan reeskont oranından beş puan veya daha çok farklı ise, yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur.


Yargı Dünyası
http://www.yargidunyasi.com.tr/
Copyright © Bu programın Türkiye'deki yayın hakları Zigana Yayıncılık Pazarlama - Hilmi Akman'a aittir. Her hakkı saklıdır. Hiçbir bölümü ve paragrafı kısmen veya tamamen ya da özet halinde çoğaltılamaz. dağıtılamaz. Normal ve yasal alıntılarda kaynak gösterilmesi zorunludur.